Ugens filosofiske mærkedage:


26. september: Martin Heidegger, født 1889

                            Walter Benjamin ,død 1940

                            Georg Simmel, død 1918

                            Georges Santayana, død 1952


27. september: Charlotte Witt, født 1951


28. september: Friedrich Albert Lange, født 1828


29. september: Dorothy Emmet, født 1904

                          

30. september: Étienne de Condillac, født 1714

                            Rasmus Nielsen, død 1884   

                        

01. oktober: Marsilio Ficino, død 1499

                      Wilhelm Dilthey, død 1911

                      Rene Le Senne, død 1954

                                  

02. oktober: Joseph Ernest Renan, død 1892

                       Mary Brenda Hesse, død 2016