Ugens filosofiske mærkedage:


21. september: Arthur Schopenhauer, død 1860

                            Eugen Dühring, død 1921

22. september: Maurice Blanchot, født 1907

23. september: Christian Thomasius, død 1728

                            Gunnar Aspelin, født 1898

                            Sigmund Freud, død 1939

24. september: Ingen filosoffer er fødte eller døde

                            på denne dag. 

25. september: Francisco Suárez, død 1619

                            Emil Lask, født 1875

26. september: Martin Heidegger, født 1889

                            Hans Reichenbach, født 1881

                            Georg Simmel, død 1918

27. september: Walter Benjamin, død 1940

                            George Santayana, død 1952