Ugens filosofiske mærkedage:


18. januar: Charles de S. Montesquieu, født 1689

                    Gilles Deleuze, født 1925

19. januar: Auguste Comte, født 1798

                    Søren Harnow Klausen, født 1966

20. januar: Wilhelm Burkamp, født 1879

21. januar: Knud Grue-Sørensen, født 1904

                    Hans-Jørgen Schanz, født 1948

22. januar: Francis Bacon, født 1561

                    Antonio Gramsci, født 1891

23. januar: Giovanni Batista Vico, død 1744

                    Pierre Bourdieu, død 2002

24. januar: Paul Natorp, født 1854

                    Peter Kemp, født 1937