Ugens filosofiske mærkedage:


23. november: Francois Noel Babeuf, født 1760

                           Louis Gabriel de Bonald, død 1840

                           Klaus Wahl, født 1944

                           Gustav Radbruch, død 1949

                           Martin Hägglund, født 1976

24. november: Baruch de Spinoza, født 1632

                           Dewi Zephaniah Phillips, født 1934

25. november: Johann Jacob Bachofen, død 1887

                           Nelson Goodman, død 1998

26. november: Ferdinand de Saussure, født 1857

                           Siegfried Kracauer, død 1966

27. november: Ingen mærkedag

28. november: Friedrich Engels, født 1820

                           Claude Lévi-Strauss, født 1908

                           Julian Nida-Rümelin, født 1954

29. november: Georgij Plekhanov, født 1856

                           Dieter Thomä, født 1959

                           Jerry Fodor, død 2017