Ugens filosofiske mærkedage:


25. sept.: Hans Vaihinger, født 1852

                 Emil Lask, født 1875


26. sept.: Martin Heidegger, født 1889

                 Georg Simmel, død 1918

                 Walter Benjamin, død 1940

                 Miki Kiyoshi, død 1945

                 Geroge Santayana, død 1952


27. sept.: Karl Christian Friedrich Krause, død 1832

                 Charlotte Witt, født 1951


28. sept.: Rosi Braidotti, født 1954


29. sept.: Dorothy Emmet, født 1904

                        

30. sept.: Étienne Bonnot de Condillac, født 1714

                 Rasmus Nielsen, død 1884

                 Claudia Falconer Card, født 1940

                                  

01. okt.: Wilhelm Dilthey, død 1911